Дарете на организацията


За ваше улеснение сме интегрирали опцията за дарения през защитената система за разплащания PayPal. Може да дарите сума по ваш избор чрез директен дебит от кредитна или дебитна карта. Имайте предвид, че заявената сума за дарение е в евро €. PayPal ще обмени заявената сума в евро  без значение от каква валута извършвате плащането

Дарителска информация

Terms

Дарение общо: 5,00€

дискусията за съдебна реформа продължи над шест часа.

``Политици ни призоваха да не мислим за съдебна реформа. Да изпратим всичко в Министерството на правосъдието``

През последните два дни политиците ни призоваха да спрем да мислим по темата за съдебна реформа, не сме ние тези, които ще кажат как тя да се осъществи в тази държава, очевидно въпросът е политически. Това заяви  Боряна Димитрова след продължила над шест часа дискусия в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по темата за реформа на съдебната карта по „Модел 4“.Подобна теза изрази в началото на заседанието и Красимир Шекерджиев (с Димитрова са координатори по проект по Оперативна програма „Добро управление“, в рамките на който беше изработен и моделът за реформа). Според него след като вчера представителите на политическите сили, които имаха конституционно мнозинство в 45-то Народно събрание, не подкрепиха модела при дискусията, организирана от министъра на правосъдието проф. Янаки Стоилов, явно в следващия парламент  няма да направят каквото е нужно, за да бъде осъществен „Модел 4“. Всъщност не само политици, но и представители на адвокатурата, местните власти, нотариуси, съдии и омбудсманът възразиха срещу този вариант на реформа.Заради това днес Боряна Димитрова предложи всички разработени в рамките на проекта модели да бъдат изпратени в Министерството на правосъдието, което да вземе идеите, които му харесват и да изработи собствен вариант за реформа, който да обяви за публично обсъждане.Боян Магдалинчев обаче изрази опасения, че може да се стигне до налагане на финансови корекции по европроекта и на практика съдебната система да плати всичко от бюджета си.Димитрова посочи, че не знае какво възнаграждение е взела по проекта, но ще върне сумата. На заседанието на колегията беше обяснено, че дейността по проекта ще приключи в момента, в който бъдат публикувани за обществено обсъждане предложенията за законодателни изменения във връзка с избрания модел и се съберат становища по тях, които да бъдат отразени в проектозакони.Кадровици обясниха, че едва след това може всички документи да бъдат изпратени в правосъдното ведомство. Затова днес не беше взето решение по въпроса, като се очаква законодателните промени да бъдат обсъдени на следващото заседание на Съдийската колегия на 22 юни и от Пленума на ВСС.Иначе на заседанието днес присъстваха зам.-министърът на правосъдието Иван Демерджиев, председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова и колегите ѝ Валя Гигова и Ина Лулчева, както и членове на Съвета за партньорство. Темата отново беше „Модел 4“ като отново имаше сериозни възражения срещу него от страна на гостите.Адвокат Валя Гигова отново възрази срещу идеите за промяна на родовата подсъдност така, че окръжният съд да стане основен първоинстанционен. „Районните съдии ще се занимават с твърде непрофесионална дейност като заповедни производства, те се развиват в рамките на едни образци на документи, малка част изискват правно-интелектуална дейност“, каза адвокат Гигова.Тя обясни, че през годините на няколко пъти е имало затлачване на системата – първо с реституционните дела, после с приватизационните, но всичко това отмина.Гигова напомни, че с новия Граждански процесуален кодекс, който концентрира голяма част от дейността на съдиите във фазата преди началото на процеса, което няма как да не доведе до по-голям ресурс и време за разглеждане на делата.Тя изтъкна, че чрез изместването на делата от районен в окръжен съд ще има и квази промяна на местната подсъдност.Адвокат Гигова не видя никаква логика в промяната на родовата подсъдност за брачните дела. Тя обясни, че в Софийски градски съд има два въззивни състава и делата се насрочват средно през 8-10 месеца, заседанията продължават до 20-21 ч., деца чакат с часове по коридорите, за да бъдат разпитани.Тя попита и защо едни от най-сложните дела като тези за делба остават подсъдни на районен съд, а всички вещни производства се изпращат на окръжен съд.

Що се отнася до другата цел на модела, а именно да има специализация в районните съдилища, тя заяви, че не е забелязала липсата на такава да ощетява съдебната система. Има качествени и смислени съдебни актове както в съдилищата в столицата, така и извън нея, посочи тя.

„Но всичко зависи от човека, качеството на правосъдието зависи от качеството на подготовката на съдията“, заяви адвокат Гигова. И добави, че едни от най-добрите и мотивирани актове, които е чела, са от Районен съд-Трън. Там има един съдия, но неговите актове са най-добре мотивирани, каза Валя Гигова. Според нея това е така, защото този магистрат разглежда абсолютно всичко – не само граждански и наказателни дела, но изпълнява функциите и на съдия по вписванията, и на съдебен изпълнител. В този ред на мисли предложи ВСС да отчита и тази дейност, когато измерва натовареността.

Ако окръжният съд стане основен първоинстанционен, то той ще се затлачи точно по същия начин, както е сега в районните съдилища, прогнозира Гигова.

Тя даде едно общо и едно конкретно предложение. Всички въззивни дела, по които няма доказателства искания, т.е. страните спорят по правото, а не по фактите, да се гледат в закрити заседания. „Другото е хабене на време, кой си написал писмени бележки, написал, казва добър ден на съда и после съдът решава. Какво да правим по тези въззивни дела без да има доказателствени искания. Нищо не правим“, каза тя.

Според нея няма как да има еднаква натовареност в съд, който е в град с 1.5 млн. души население и такъв с 10 000. „Където има повече хора, има повече съдии, администрация и сгради – няма друг разумен подход, за да се разреши въпросът с концентрацията на хора в големите градове“, каза Гигова.

Що се отнася до териториалните отделения, тя изтъкна, че в 20 от икономически развитите общини се предлага районните съдилища да станат ТО. Като такива посочи Разлог, Каварна и Поморие.

Колегата ѝ Ина Лулчева също коментира темата за специализацията като наблегна на наказателната дела. Тя заяви, че не може да има строга специализация на наказателните съдии, защото в 50% от производствата се преплита гражданска проблематика, например по делата за данъчни престъпления.

Няма обяснение защо се променя родовата подсъдност. Посочва се, че намалява броят на наказателните дела. Проблемът е сериозен, делата намаляват не защото няма престъпност, намалява активността на прокуратурата, липсват разследвания, обвинителни актове, които да се внасят в съда. Това води до все по-намаляваща вяра в прокуратурата и МВР и води до увеличаване на саморазправите. Има латентна престъпност, тя не е разкрита, защото не се работи и сега предлагате промяна на родовата престъпност. Трябва да се засили работата на прокуратурата и МВР, а не да се намаляват съдиите“, каза адвокат Лулчева.

Съдия Анелия Янева от Софийския районен съд също възрази срещу промяната на родовата подсъдност. Тя даде някои идеи за изменение на местната подсъдност – например исковете по чл. 411 от Кодекса за застраховането да се гледат по мястото на настъпване на инцидента. Янева заяви, че често пътно-транспортните произшествия са извън София, но понеже застрахователят е тук, то съдът е принуден да призовава свидетели от страната. За споровете за строително-монтажни ремонти пък предложи да се гледат по местоизпълнението на договорите.

Колегата ѝ от СГС Емил Дечев също изрази възражения срещу „Модел 4“, по думите му се правят сметки без кръчмаря, защото всички са чули мнението на политиците по предлагания модел. Той попита какво ще стане с районните прокуратури и какво ще работят обвинителите там, ако се промени родовата подсъдност. Дечев имаше сериозни възражения срещу видеоконференциите, особено по наказателните дела. Например по мерките за неотклонение, когато обвиняемият е в ареста, а адвокатът, прокурорът и съдията са в зала. Той попита как тогава защитата и обвиняемият ще се консултират, другите ще трябва да напуснат залата ли, как по делата ще се предявяват веществени доказателства и т.н.

Заместник-министърът на правосъдието Иван Демерджиев на свой ред призова ВСС да не бърза да взема решения преди да изслуша всички засегнати, а най-засегнати са гражданите. По думите му трябва да се дебатира по критериите за изработването на съдебната карта като уточни, че тези на авторите на „Модел 4“ са значими, но не са най-значимите за реформа. Първо трябва да се работи за повишаване на качеството на правораздаването и условията за защита на правата на гражданите и едва тогава да се мисли за натовареност и кариерно израстване, каза още Демерджиев. И заключи, че „Модел 4“ не може да реши тези проблеми.

Той предложи да се инвестира в развитието на магистратите в районните съдилища, те да се мотивират, за да работят там, а не да се закриват съдилища в такъв обем.

Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова също посочи, че реформата по предлагания начин не би могла да бъде извърши така, още повече в рамките на проект. Тя призова ВСС да гледа не само от позицията на съда, но и на останалите участници в процеса и най-вече на гражданите.

Ние не сме ви врагове, а съмишленици и с каквото може, ще ви помогнем. Изолирахте ни от този въпрос, защото адвокатурата не ви трябва, но тя ви трябва като коректив и друг поглед на нещата. С каквото може, ще съдействаме, но няма да се съгласим с такава радикална промяна, с грандиозно закриване на районни съдилища и промяна на родовата подсъдност. Не насилвайте нещата, не взимайте прибързани решения, няма нужда да настройвате цялото общество срещу „Модел 4“. Да направим нещо по разумен начин“, заключи и адвокат Валя Гигова.

Иначе на заседанието се изказаха само членовете на Съдийската колегия, които не подкрепят модела и това беше отбелязано от Красимир Шекерджиев. Въпреки че той призова привържениците на модела да вземат отношение, това не направи никой с изключение на Даниела Марчева.

По някакъв начин трябва да помръднем от ситуацията, в която се намираме. Ако колегите са се разколебали, тогава предложете какво да правим. Не знам какво повече да говоря, ако искаме да приключим проекта, трябва да дадем възможност да се направят законодателни предложения, да се дадат становища и да се пратят в Министерството на правосъдието, а там какво ще се случи, вече стои извън нас и извън проекта“, заключи Шекерджиев.

А както стана ясно, предложенията за законодателни изменения ще бъдат обсъдени следващия вторник.

Източник: lex.bg