Дарете на организацията


За ваше улеснение сме интегрирали опцията за дарения през защитената система за разплащания PayPal. Може да дарите сума по ваш избор чрез директен дебит от кредитна или дебитна карта. Имайте предвид, че заявената сума за дарение е в евро €. PayPal ще обмени заявената сума в евро  без значение от каква валута извършвате плащането

Дарителска информация

Terms

Дарение общо: 5,00€

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ПОКАНА

oie_GGxXvSjLgRMf

На основание чл.19 ал.2 от Устава на Сдружение “Заедно за Чепеларе”, Управителния съвет на сдружението свиква редовно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 30.09.2020 г. от 17.30 часа в библиотеката на Читалището в гр.Чепеларе, на адрес: гр.Чепеларе ул.”Васил Дечев” № 25Б, при следния дневен ред:

  1. .Отчет за дейността на УС на сдружението за 2019 г.
  2. .Отчет за дейността на КС на сдружението за 2019 г.
  3. .Запознаване с годишния финансов отчет на сдружението за 2019г. и бюджета на сдружението.
  4. .Приемане на бюджет на сдружението, отчета за дейността на сдружението и годишния финансов отчет за 2019г.
  5. .Приемане на основни насоки в дейността на сдружението.
  6. .Приемане на изменения и допълнения в Устава на сдружението.
  7. .Освобождаване на членове на УС и Председателят и избор на нови членове на УС и Председател,
  8. .Разни.

Съгласно чл.19 ал.4 от Устава, Общото събрание е законно, ако на него присъстват най-малко половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

С уважение:

УС на Сдружение “Заедно за Чепеларе”