Дарете на организацията

 

 • Сметка IBAN: BG51BGUS91601007215000

 • Банков код BIC: BGUSBGSF

 • Титуляр: Сдружение “ЗАЕДНО ЗА ЧЕПЕЛАРЕ”

 • Банка: Българо-американска кредитна банка АД


За ваше улеснение сме интегрирали опцията за дарения през защитената система за разплащания PayPal. Може да дарите сума по ваш избор чрез директен дебит от кредитна или дебитна карта. Имайте предвид, че заявената сума за дарение е в евро €. PayPal ще обмени заявената сума в евро  без значение от каква валута извършвате плащането

Дарителска информация

Terms

Дарение общо: 5,00€

ЗАЕДНО ЗА ЧЕПЕЛАРЕ

Заедно ще променим Община Чепеларе

За Чепеларе logo

Сдружение “Заедно за Чепеларе” (СЗЧ) е сдружение с нестопанска цел, което осъществява дейност в обществена полза, което се стреми със законни средства да съдейства за стимулиране на свободната инициатива, развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление, генериране на нови идеи, обмяна на информация, развитието и утвърждаването на духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата и местното самоуправление, защитата на човешките права и на околната среда, както и за икономическото развитие, на територията на Община Чепеларе. Наименованието на Сдружението е “ЗАЕДНО ЗА ЧЕПЕЛАРЕ”. Наименованието се изписва съкратено: /СЗЧ/ или на английски език по следния начин: “TOGETHER FOR CHEPELARE”.

Седалището на сдружението е гр.Чепеларе, а адресът на управлението му е област Смолян, община Чепеларе, гр.Чепеларе, п.к.4850, улица “Васил Дечев” № 24.Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията и се създава за неопределен срок. Сдружението е независима от всякакви държавни институции и политически партии, неправителствена организация , учредена според българския закон и осъществяваща дейността си в съответствие с българското и международно законодателство в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни и общински органи и институции, както и с представители на частния бизнес. То осъществява своята дейност на основата на правото, общо демократичните и хуманни принципи:

 • Съблюдаване на действащите правните норми и правата на човека;
 • Равенство на правата , задълженията и отговорностите;
 • Колективно обсъждане и решаване на всички въпроси ;
 • Приемане на решения с общо съгласие или мнозинство;
 • Лична отговорност за приетите решения и извършени действия;

 

Основни цели на Сдружението са:

 • Да стимулира развитието на гражданското общество, като насърчава гражданската активност и съдейства за реализацията на общополезни граждански инициативи и мероприятия;
 • Да стимулира гражданското участие в местното самоуправление;
 • Да съдейства на органите на местното самоуправление, при осъществяване на техните функции и правомощия, включително като представя пред същите исканията и очакванията на гражданското общество в Община Чепеларе, изразява становища, отправя искания и изисква отчетност от негово име;
 • Да защитава интересите на гражданите на Община Чепеларе пред всички държавни органи и администрации, в това число като изразява становища, отправя предложение и изисква информация и отчетност по въпросите касаещи гражданите на Община Чепеларе;
 • Да подпомага развитието на икономиката и туризма в Община Чепеларе;
 • Да съдейства за защитата на човешките, гражданските и съюзните права на гражданите на Община Чепеларе;
 • Да подпомага развитието на здравеопазването, образованието, науката, културата и спорта в Общината;За постигане на целите , изброени в предходната алинея, Сдружението използва следните средства :
 • Активно се информира по всякакви въпроси, касаещи Община Чепеларе, в това число като изисква необходимата му информация от държавни органи, органи на местното самоуправление и представители на бизнеса, осъществява контакти и провежда срещи в тази връзка;
 • След необходимите проучвания и консултации формулира и представя, по подходящ начин предложенията си по различни въпроси, касаещи развитието на Общината, на държавни органи, органи на местното самоуправление и представители на бизнеса, както и съдейства за реализиране на предложенията;
 • Разработва образователни програми и оказва съдействие на училища и други образователни институции;
 • Организира обучение за професионална квалификация и образователни курсове за учащи, безработни, специалисти, предприемачи, общински служители и други представители на местната общност;
 • Подпомага местната администрация в осъществяване на нейните функции;
 • Осигурява обществен достъп до информация, като съдейства за информираността на обществото по различни обществени въпроси със всички законови средства;
 • Оказва съдействие и сътрудничи на специалисти и млади професионалисти, ангажирани в съответните сфери;
 • Съдейства за разрешаването на демографските проблеми и насърчава завръщането в Община Чепеларе на граждани, които трайно или временно са я напуснали;
 • Създава , поддържа и предоставя информационна база данни за нуждите и развитието на икономиката в общината, както и обменя иновационни практики;
 • Предлага професионална и консултантска помощ и икономическа оценка на програми и проекти , провеждани от общински , държавни, частни и нестопански организации;
 • Организира инициативи за защита на човешките, гражданските и съюзни права на гражданите на Община Чепеларе, в това число за защита правата на най-уязвимите граждани на Общината;
 • Предоставя възможности за обмяна на опит в областта на свободната инициатива и общинско управление;
 • Предлага пазарни алтернативни подходи за решаване на проблеми, на които се натъкват местни институции, организации и търговци;
 • Идентифицира алтернативни източници за финансиране на държавни, общински и частни организации и може да действа като посредник (агент) при осигуряване на финансирането;
 • Набира средства за подпомагане на здравни , образователни , спортни и културни институции и мероприятия;
 • Съхранява личните данни и информация на своите клиенти, държавни , общински и частни организации, при съблюдаване изискванията на европейското и българското законодателство;
 • Подготвя и координира местни, регионални и международни проекти за икономическо развитие, научен, образователен, младежки, културен и спортно – туристически обмен;
 • Подготвя и реализира проекти с цел намаляване на безработицата и осигуряване на трудова заетост в региона;
 • Осъществява всякакви помощни дейности за постигане на целите на Сдружението, които не противоречат на националните закони;
 • Организира и участва в инициативи за чествания на местни и национални културно-исторически събития.

Сдружението се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на чл.2 ал.1 от ЗЮЛНЦ. Една от нашите основни цели е обединение и насочване на гражданската енергия в полза на значими проекти и инициативи касаещи всеки аспект от живота и жителите на Общ. Чепеларе. В историята на Чепеларе гражданското общество е било силен фактор за развитието и просперитета на града. Примери като, строежът на Гимназията, Читалището, Паметника на загиналите за свободата чепеларци, активността на чепеларци за създаване на първите в България кооперации и много други са се случили, защото някой е направил първа крачка. Гражданско сдружение “Заедно за Чепеларе” е отворено за всеки желаещ, който иска да е част от промяната.

Свържете се с нас

Готови сме да отговорим на всяко запитване относно нашата дейност !

Не се колебайте да се свържете с нас !

Без значение от темата, готови сме да отговорим на всяко ваше запитване относно нашата дейност, предстоящи събития или инициативи.

 

Свържи се с нас

Бъди един от нас

Ако искаш да си част от промяната, стани един от нас !

Станете част от нашето семейство !

След като попълните кратката форма наш представител ще се свърже с Вас за уточняване на всички необходими стъпки за присъединяване към нашата организация. Любезно ви молим преди всичко да се запознаете с нашият УСТАВ – ГЛАВА ВТОРА, относно членство, членски внос, права и задължения.

 

Разрешени формати PDF / TXT

Стани член

Абонамент

Абонирай се за новини, инициативи и предстоящи събития свързани с нас.

Бъди винаги информиран !

С попълването на кратката форма Вие се абонирате за новини, събития и предстоящи инициативи. Винаги може да се откажете от абонамента си, чрез вградената връзка за отказ в края на всеки имейл.

Абонамент

Създай събитие

Направи предложение, сподели с нас инициатива или събитие.

Попълнете формуляра и споделете с нас за вашата идея.

Всяко предложение за инициатива, събитие или просто препоръка ще се разгледа с изключително внимание.

 

Създай събитие
0